روزنامه دیواری

نوشته های پَر و پخش

   Nov 26

با تاخیر جهت منع خشونت علیه زنان

از من خیلی کوچکتر بود. بیشتر از ده سال. من در اوج مسوولیت و بی وقتی و کار و بچه و خانه و او در اوج شناختن و کشف کردن و مزه مزه کردن. از آدم هایی بود که در آن دوران طلایی وبلاگ نویسی و از طریق خواندن وبلاگ به هم پیوسته بودیم. چندبار قرار کافه گذاشتیم و هربار به خاطر ناهماهنگی من بهم خورد. آخر یک روز آمد دفترم. بزرگتر از سنش به نظرم آمد. عاقل و بالغ و جاافتاده. دوستی – به گمان من نامتعادل مان- شکل گرفت و بی سروصدا جلو رفت. بعدها فهمیدم که از خیلی دوستی های متعادل دور و برم قوی تر است; بس که فکر و حس مشترک داشتیم. بس که می شد ساعت ها نشست حرف زد و گذشت زمان را از روی پر و خالی شدن لیوان های چای فهمید.

سال ها قبل که من راه هجرت را آغاز کردم، او هم هجرت کوچکتری را در پیش داشت; رفتن به شهری دیگر برای ادامه تحصیل. من این سر دنیا و او در شهری دیگر در ایران هر دو در جستجوی رویاهای مان.

او درس می خواند و من جا می افتادم. دوست فیسبوکی و وایبری بودیم. برای هم عکس می فرستادیم و هر زمان اختلاف ساعتها جور درمیامد تماسی و گپ و گفتی. شاد بود و محکم پیش می رفت. بحث مشترک مثل همیشه نقد ساختارهای مختلف جامعه ایران بود و رویای مان؟ پیدا کردن انواع راه حل!

یک روز گفت با یک نفر جدید آشنا شده که با بقیه فرق دارد. یادم هست که گفت مثل خودمان است. از آن روز کم کم کمرنگ شد تا به کل محو شد. منظورم این نیست که تماس های مان قطع شده باشد یا وقتی من ایران رفتم به دیدنم نیامده باشد. منظورم بودن خودش است، آن آدمی که بود تمام شد. درسش را نیمه تمام رها کرد، ازدواج کرد و به تهران بازگشت. شرکتی را که با خون جگر تاسیس کرده و تا به آنجا پیش برده بود را تعطیل کرد و به استخدام همسرش درآمد. آخرین پست وبلاگش متنی عاشقانه در وصف معشوق بود. بعد از آن اگر گاهی به فیسبوک می آمد برای پست کردن عکسی دونفره بود یا قرار دادن عکس همسر در حال درست کردن سالاد. یک بار گفت ترجیح می دهد کار نکند و اعصابش را در اجتماع خراب نکند.  هیچ وقت دلم نخواست بپرسم پس چه کار می کند. گمانم پرونده دوستی ما بی زد و خرد، لابه لای عکس ژله های سه بعدی و منظره غروب در دریا که همخوان می کرد و همسرش "لایک" می زد بسته شد. شدیم دو آدم بی ربط که بی صدا از کنار هم می گذرند.

چه شد که در موردش می نویسم؟

که امروز بعد ماه ها عکسی جدید در فیسبوک گذاشت. بعد مدت ها تنها. با سیگاری در دست; ژستی که من درش سراغ نداشتم. نوشت تمام شد.

زیر عکس در جواب دوستانش که کنجکاوانه و حیرت زده واکنش نشان داده بودند توضیح داده بود از اول هم ربطی به هم نداشتیم.

گاهی فکر می کنم در تقسیم بندی انواع خشونت علیه زنان، "خشونت زن بر علیه خودش" را هم اضافه کنیم. خشونتی که نه کبودی دارد و نه جای شکایت به قانون و در مواردی نه حتی جای پشیمانی. ‌


   Jul 13

آشتی

هـــــــجده تیر هفتاد و هشت من دانشجوی دانشگاه تهران بودم. داشتیم با رفیق آن روزها در آتلیه شماره چند روی پروژه درسی کار می کردیم. از بیرون صدای فریاد آمد. "ب" با پیژامه و زیرپیراهن کف حیاط، همان صحن اصلی دانشکده هنرها، نشسته بود و به حال هیستیریک بر سرش می زد. فهمیدیم "ریختند" در کوی دانشگاه و لپتاپ محتوی رساله اش را برده اند. کمی بعد حیاط پر شد از مالباختگان، کتک خوردگان و اخباری که لحظه به لحظه عصبانی تر و خونین تر می شد. ساعت هایی بعد در خیابان اصلی کمپ دانشگاه، همان که از کنار زمین فوتبال سابق (محل برگزاری نماز جمعه) رد می شد بودیم و شعار می دادیم. از هیجانِ شعارهایی که می دادیم می لرزیدیم. عکس آتش می زدیم. مطمئن بودیم اگر بمانیم و نترسیم یک اتفاق خوب می افتد! نه رهبری داشتیم، نه برنامه ای و نه حتی هدفی روشن. لابد فکر می کردیم از میان سروصداهای مان یک سیستم مبارزاتی بیرون خواهد آمد. گمانم مقتضای دانشجو بودن و جوان بودن همین است. همان موقع هم دکتر (…) رد شد، سری به افسوس تکان داد و گفت مرا یاد هیجانات مان در انقلاب 58 می اندازید. ما همین را هم به فال نیک گرفتیم. حال آن که هیچ نیکی در این ماجرا نبود.

روزهای بعد ماجرا به خیابان انقلاب و خیابان امیرآباد هم کشیده شد. اطمینان ما بیشتر می شد. تعداد دستگیرشدگان هم. تعداد شیشه های شکسته و مغازه های آتش گرفته هم. اما… یادم نیست چند روز گذشت، چند نفرمان را بردند، چند نفرمان را تهدید کردند و چه ها کردند… اما آتش فرو نشست و از اطمینان ما اثری باقی نماند. گمانم برگشتیم به لاک های سرخوردگی مان تا سال 88!

امروز از آن قومی که سخن راندم، از "ب"، از رفیق آن روزها و سایر همکلاسی ها و هم-تظاهرات کنندگان خبری ندارم. آن روزهای پرامید دانشجویی که قرار بود ایران را به جای بهتری برای ماندن تبدیل کنیم گذشته اند . اما امروز، همزمان با پیگیری ماجراهای رفع تحریم بر علیه ایران، بوی آن روزها در سرم است. بوی روزنامه های اصلاحات… بوی خوش چایی تازه دم میتینگ های مان و خنده های شادمانه مان به هنگام امضای صورتجلسه ها.

آدم چه می داند. شاید یک روزی هم نوبت ما برسد.

 


   Jun 12

نفسی از سر امید

ســـاده لوحانه است که بگویم اگر شش سال پیش آن داستان ها به آن شیوه پیش نیامده بود، من الان اینجا نبودم. چه کسی می داند اگر میرحسین رییس جمهور شده بود، الان کجای ماجرا بودیم. اما بی تردید شش سال پیش حتی به مهاجرت فکر هم نمی کردم. چه برسد که بخواهم این سوی کره زمین باشم در نوسان بین شرق و غرب!

رفته بودیم رای داده بودیم و در تمام طول ظهر تا شب از ستادها اخبار خوش گرفته بودیم و سرتاپای زندگی مان سبز بود. یک شوق عمومی و اجتماعی ای داشتیم که در طول تمام زندگی مان – که همه اش با جمهوری اسلامی گذشته بود – نداشتیم. همه همدیگر را دوست داشتیم؛ حتی در مشاجرات لفظی وسط خیابان و با سایر رنگ ها. گیریم که اگر میرحسین آمده بود، بعد از مدتی این شور و شوق هم می خوابید. اما چه کسی می داند؟ آن زمان از ته دل سبز براق بودیم.

صبح که شد، "شمس"، که امروز با بدن پاره پاره در سینه ی قبرستان خوابیده تماس گرفت و گفت شهر شلوغ شده. گفت احمدی نژاد را رییس جمهور اعلام کرده اند…

هنوز هم دیدن عکس میرحسین و زهرای رهنورد، مرا به شش سال پیش می برد، به آن همه بادکنک سبزی که توی صورت مان ترکاندند. به آن همه درد و خون و اشک و اندوه … و دوستانی که در سراسر دنیا پراکنده شدند. آرزوهای نجیبی که مدفون شدند؛ تا که سال های بعد و با بهانه ای دیگر و جنبشی دوباره از نو به بار بنشینند…

 

 

 


   May 28

کبوتربچه ای با شوق پرواز!

اگر قصد مهاجرت از خانه ی خود به محله، شهر یا سرزمین دیگری را دارید، آدم ها را ماخذ یافتن جواب سوال های بی شمار خود قرار ندهید. به فرض صداقت، هرکسی از دیدگاه خودش و با توجه به شرایط زندگی خودش محیط را به شما می شناساند. در واقع آنچه به شما می نماید، خانه خودش است و نه آنچه شما – به تناسب قابلیت ها، تلاش ها و امکانات خودتان – با آن مواجه خواهید شد.

اگر هم از آدمها پرسیدید، نظرات مثبت و منفی را خیلی جدی نگیرید چون پرسش شوندگان لزوما دربرگیرنده طیف کاملی از افراد مقصد مهاجرت نیستند.

اگر هم استناد کردید، آمدید و خلافش را دیدید، فرد نظر دهنده را مسئول ناکامی های احتمالی خود نبینید!

به عنوان مهاجری که سومین تابستانش را در سرزمین جدید می گذراند، هر زمان کسی برای پرسش سراغم آمده ، جواب را با این جمله شروع کرده ام که : "برداشت ما از مهاجرت، مثل داستان فیل در اتاق تاریک مثنوی است. هرکسی دستش به جایی از فیل خورده و همان را برای تان تفسیر می کند"! اما باز آدمها می پرسند و امثال من در جواب از خاطرات مان می گوییم.

اگر قصد مهاجرت از خانه ی خود به محله، شهر یا سرزمین دیگری را دارید، به جای سراغ این و آن رفتن، جستجوگر اینترنت خود را باز کرده و سایت های رسمی را جستجو کنید. با قوانین و مقررات، تسهیلات و امکانات، محدودیت ها، تفاوت ها و ابعاد مختلف "خانه" جدید آشنا شوید حتی اخبار آن شهر را بخوانید. آگهی های تبلیغاتی، برنامه های تفریحی و فرهنگی… . وبسایت های کاریابی را بگردید و ببینید آیا اصولا و اساسا به تخصص شما در شهری که قرار است محل کارتان باشد نیاز هست یا خیر. وبلاگ هایی که در مورد مهاجرت می نویسند را جدی نگیرید، منابع معتبری نیستند: باز می شود داستان فیل.

به خاطر داشته باشید، استان ها و شهرهای مختلف داستان های متفاوتی دارند. برای من آلبرتانشین قوانین و تسهیلات در بدو ورود، متفاوت با شمایی است که مثلا به بریتیش کلمبیا پا می گذارید.

تنها توصیه ای که از دیگران می توانید قبول کنید تقویت زبان انگلیسی است، همانطور که تنها عامل قطعی موفقیت در مهاجرت را می توانید تطبیق پذیری خودتان بدانید. مسلما "شانس" چیزی نیست که به اعتبار آن خانه تان را به این سوی قاره ها منتقل کنید.

توجه داشته باشید خوش یا بد آمدن از یک محیط، کاملا شخصی است، حتی خیلی دورتر از وجود یا عدم وجود استانداردهای رفاه در زندگی. دلیل نمی شود اگر من پن کیک با شربت میپل دوست دارم شما هم از خوردن آن لذت ببرید. دلیل نمی شود اگر من با آدم های کانادایی خوش هستم، شما هم خوش باشید. یا اگر من از برف لذت می برم، شما نیز سرما را با لبخند تحمل کنید. شاید اولویت های شما برای همیشه در تهران جا مانده باشد و نتوانید کاریش کنید.

این بدیهیات را دارم می گویم چون اخیرا یکی از اشخاص "بسیار سوال پرسنده" بالاخره مهاجرت کرده است؛ البته نه به شهر و استان ما. او و خانواده اش به دلایل متعدد – به نظر من در راسش ضعف زبان انگلیسی و حواسپرتی – با گرفتاری روبه رو شده اند و اکنون مرا  نیز در کنار "طویله بودن کانادا، حقه باز بودن کانادایی ها، خنگ بودن کارمندان کانادایی، وجود ایرانی های آشغال در کانادا، تقلیدی بودن کل سیستم کشور کانادا، بی کلاس بودن زندگی و بالا بودن نرخ مالیات"– به دلیل نشان دادن بهشت دروغین – مقصر خالی شدن تدریجی جیب شان از دلارهای باارزش آورده شده از ایران و مقصر می دانند.

ای مهاجران بالقوه،

ای کسانی که آرزوی مهاجرت دارید،

کسانی که فکر می کنید "باید از ایران فرار کرد"

که "دیگر ایران جای زندگی نیست"؛

یادتان باشد، نه اینجا بهشت است و نه آنجا جهنم. همه اش به خود آدم بستگی دارد. فرار میسر نیست، که آدمیزاد روح و روانش را همه جا با خود می برد. این جمله کلیشه شده را یادتان باشد: چیزی که زندگی را بهشت یا جهنم می کند خودمان هستیم. افکار و احساسات مان. بقیه همه اش کشک است!

مهاجرت در هر حال بسیار سخت است. سختی بد نیست. چرا که پیش از هر لذت – مطلقا هر لذتی – سختی ای قرار گرفته است که رسیدن به لذت را معنی دارتر می کند. غلبه بر سختی،  تلاش مضاعف، شجاعت و جسارت می خواهد. نمی شود در خانه نشست و پا روی پا انداخت و جاافتاد. باید قل و قل جوشید: با شرایط جدید، آدم های جدید و زندگی جدید. یک عده هرگز موفق به جوشیدن نمی شوند. تقصیر کسی هم نیست. دنبال مقصر نگردید!

باشد که رستگار شوید.

پ.ن.:

جا دارد تشکر کنم از همراه و همسر و همفکر و همدل و دوست عزیز باهوش و مسلطم، که از اول با انگیزه و تمرکز و آگاهی کامل قدم در سربالایی مهاجرت گذاشت و من شنگول و گیج را هم با خودش در گرم و نرم ترین حالت ممکن تا اینجا آورد!  بهتر است من کلا با وجود همچنین حامی قدرتمندی دهانم را ببندم و تا ابد در مورد سختی مهاجرت حرف نزنم. ماچ بر او.

 


   May 15

به صورت، عالم اصغر – به معنی، عالم اکبر

چــند وقت پیش جایی مطلبی می خواندم از کسی درباره گربه اش. نوع رابطه اش با گربه. که فقط با نگاه است. بی نیاز از کلمه. یادم افتاد به رابطه هایی که در سکوت هستند، رابطه هایی که در دوری معنا دارند. منظورم از آن هجران های عاشقانه نیست. این که در دلت با کسی حرف بزنی که سال هاست او را ندیده باشی و برای با او حرف زدن نیازی به شنیدنش و حتی خواندن کلماتش نداشته باشی و این مالیخولیا هم نباشد. بدانی آن طرف سیم رابطه هم همین برقرار است. طرف گوشی را زمین نگذاشته و صدای بوق بوق نمی آید. این که یکجایی نه تنها حرف و گفت و صوت که کلا خود حضور را مزاحم "بودن" بدانی و در خلا محض دوست بداری.

این می شود دوستی خالص. از جنس هیچ. از جنس نور.